Một nghề được đánh giá cao

Hai mươi năm trở lại đây - từ lúc bắt đầu nghề tư vấn về môi trường trong nhà – một số thống kê đã cho thấy có sự hài lòng của những người sử dụng dịch vụ này. Dưới đây là một số thống kê ở Pháp, là một nước tiên phong trong lĩnh vực này
(VD: 0 người chấm điểm 2; 41 người chấm điểm 8 cho lợi ích mà khách hàng đạt được trong dịch vụ sảng khoái)