Chỉ cách đây 5 năm thôi,  không ai ngờ rằng sẽ có một ngày mà người ta bán không khí sạch trên thị trường. Điều này đang là một thực tại! Một công ty ở Canada xuất khẩu bình khí sạch để đáp ứng nhu cầu của người Trung Quốc sống trong các thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải…  Khi nào “hàng hóa đặc biệt” này sẽ nhập vào Việt Nam, vào các thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng?