Ô nhiễm trong nhà là một tác nhân tăng cường bệnh dị ứng và hen phế quản. Vì thế, chúng tôi giới thiệu một chương trình để hỗ trợ bệnh nhân. Chỉ cần một đến hai tiếng, với máy đo, chúng tôi phát hiện các loại ô nhiễm trong nhà quý vị và tư vấn về cách xử lý và tránh các nguồn ô nhiễm ấy. Chương trình này đã giúp nhiều người trên toàn thế giới. Mời quý vị gọi số  0904434313 để được tư vấn.