Dịch vụ cho doanh nghiệp
   1 - Tham quan từng phòng …(Xem chi tiết…)
   2 - Đo mức độ ô nhiễm …(Xem chi tiết…)
   3 - Vệ sinh đệm, thảm, ghế vải …(Xem chi tiết…)
   4 - Tư vấn cho bộ phận bảo dưỡng và làm vệ sinh…(Xem chi tiết…)
   5 - Hội thảo cho cán bộ , nhân viên…(Xem chi tiết…)
   6 - Báo cáo kết quả đo đạc …(Xem chi tiết…)