Luật mới để bảo vệ nhân viên

   

Từ hơn 10 năm tại Việt Nam, sự phát triển của công nghệ thông tin, cách liên lạc không dây, thiết bị thông minh và đa dạng loại thiết bị điện tử khác đã làm tăng bột phát lượng sóng điện từ trong không gian làm việc của các văn phòng.

Muốn bảo vệ sức khỏe của người lao động và áp dụng nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh", một số quốc gia thuộc ở các nước phát triển đang quan tâm và bắt đầu lập pháp để hạn chế ảnh hưởng của sóng điện từ.


   

Ví dụ, từ tháng 1 năm 2017, ở nước Pháp, các công ty bắt buộc phải chấp hành một luật mới nhằm mục đích bảo vệ nhân viên văn phòng và người lao động khỏi sóng điện từ được phát ra bởi thiết bị điện tử có mặt trong môi trường làm việc (điện thoại thông minh, wifi, máy tính bảng, thiết bị điện tử, hệ thống điện,…).  Luật này được đưa ra vì làm theo chỉ thị của Liên Minh Châu Âu (2013/35/EU). Luật liệt kê « các quy tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên khỏi tác hại sinh lý trực tiếp và gián tiếp được biết đến ».

Luật này liên quan đến các bức xạ "không ion hóa” (0-300Ghz). Luật đưa ra ngưỡng an toàn mà cường độ sóng không nên vượt qua. Các công ty có trách nhiệm đánh giá rủi ro và điều chỉnh nơi làm việc cho phù hợp với tiêu chuẩn của Nhà nước; cần cập nhật thường xuyên các thông tin. Doang nghiệp cũng phải xác định, báo cáo và nếu cần thiết có thể “giới hạn quyền ra vào những nơi mà công nhân có thể phải tiếp xúc với mức độ điện từ trường vượt quá giới hạn cho phép".

Trong mỗi doanh nghiệp, kết quả đánh giá rủi ro sẽ được ghi lại và thông báo cho các bác sĩ của doanh nghiệp và các ủy ban chăm lo về sức khỏe, an toàn và điều kiện làm việc. Hơn nữa, một người sẽ được bổ nhiệm làm cố vấn vào công tác phòng chống rủi ro.

Luật này đặc biệt quan tâm về những phụ nữ mang thai. Luật đòi hỏi nếu tiếp xúc với điện từ trường thì mức độ sóng điện từ phải được giữ “càng thấp càng tốt". Đối với người lao động dưới 18 tuổi, họ không được làm việc tại những nơi “điện từ trường vượt quá giới hạn cho phép."

Các tin khác