Tại sao các bé chịu ảnh hưởng của hóa chất nhiều hơn người lớn?

Dù chúng ta có thể đoán một số lý do đơn giản về sự nhạy cảm của các bé đối với không khí bị ô nhiễm, chúng ta có thể liệt kê tất cả 9 lý do làm cho chúng trở thành nạn nhân của vấn đề này:

Trang
12