Các bước của dịch vụ

1 - Đánh giá tình trạng của trường


  Buổi làm việc với:

- Hiệu trưởng

- Bộ phận bảo dưỡng, để biết các khía cạnh kỹ thuật của tòa nhà

- Nhân viên, để hiểu thói quen cá nhân, hoàn cảnh làm việc của họ.

- Thăm quan từng phòng của trường
.

2 - Đo mức độ ô nhiễm hóa chất, thể chất và sinh học

Đo điện từ trường tại các chỗ  ăn ngủ, chơi, của các cháu.


Xem xét mức độ tiện nghi từng phòng bằng cách đo chất lượng không khí (CO2, độ ẩm) và  độ sáng.
  Đo formaldehyde Điều đặc biệt quan trọng nếu có thiết bị gỗ, nhựa, đồ trang trí mới lắp đặt trong phòng
  Đo nấm mốc   
  Đo con mạt  trên đệm, thảm.

3 -  Vệ sinh đệm, thảm- Khi vệ sinh đệm, chúng tôi dùng thiết bị chuyên nghiệp bằng tia UV và máy hút bụi có lọc HEPA 14. 
- Chúng tôi cung cấp cho trường học một giấy xác nhận thảm được sạch khỏi con mạt 
- Nhiều trường học có chương trình vệ sinh đệm, thảm theo định kỳ. Chúng tôi vui lòng phục vụ bạn về điều này và lập với bạn một chương trình thực tế và hiệu quả.

4 - Tư vấn Hiệu trưởngChúng tôi tư vấn Hiệu trưởng thiết lập một chính sách sinh thái và duy trì mô hình: "Trường mầm non sinh thái" bền vững.

5 - Hướng dẫn bộ phận bảo dưỡng
các cô và nhân viên về vấn đề sinh thái

Chúng tôi tổ chức một buổi để giới thiệu vấn đề ô nhiễm trong không gian kín và các hành động để giữ gìn môi trường trong lành.
Người tham dự có thể áp dụng lời khuyên tại sở làm, tại nhà hay bất cứ nơi nào khác.

6
 
- Báo cáo kết quả đo đạc và tư vấn giải pháp điều chỉnh


Tư vấn cải thiện từng phòng:
- Thay đổi về thói quen nhân viên
- Thay đổi về vị trí thiết bị
- Mua thiết bị
- Sửa chữa
- Cuộc hẹn sau 6 tháng để xem kết quả và tư vấn tiếp nếu cần.
- Hợp đồng để vệ sinh thảm và thiết bị bằng vải, nhung (theo yêu cầu của ban giám hiệu)

Nếu bạn muốn tải về tài liệu: "Trường Mầm non Sinh thái" hãy click vào đây!

Các tin khác