Khi đã phát hiện ra mốc

 

* Hãy cẩn thận khi phát hiện mốc.
Ví dụ, khi lấy giấy dán tường ra thì mốc cũng bay ra và khếch tán phấn trong không khí. Mốc sản xuất phấn gây ra dị ứng.

 

* Hãy tuyệt đối tránh xử lý mốc nếu:
- nếu bạn bị dị ứng hay bị hen phế quản.
- nếu bạn là phụ nữ man
g thai, người lớn tuổi.
- nếu trong phòng có người bị dị ứng hay trẻ con.

 

* Trước khi sơn lại hay dán lại giấy tường phải:
1 - lau mốc
2 - tìm nguyên nhân có mốc
3 - xử lý diện tích bị mốc để mốc không trở lại.

 

* Hãy vứt các đồ đạc bị hư hỏng nhiều như giầy dép, quần áo, sách báo.
* Khi mốc hiện ra trên đất của cây cối thì mình phải xới đất.

 

* Đừng nên dấu các dấu hiệu về ẩm vì thế nào nó sẽ hiện ra trở lại.
* Tránh một chất chống ẩm ở ngoài tường đang có hiện tượng ẩm chân tường. Làm điều này sẽ hạn chế ẩm ra khỏi nhà.
* Đừng dấu ẩm phía sau bằng một lớp gỗ hay sơn, ốp đá. Lớp che sớm muộn sẽ cũng bị mốc.
* Không thay thế giấy dán tường bị mốc bằng giấy dán tường không thấm vì nó sẽ giữ ẩm