Trẻ em và điện thoại di động: làm sao để giữ an toàn ?

Bảng Lời khuyên này được trích ra từ các tài liệu tuyên truyền của các cơ quan hành chính Nhà nước, các công ty viễn thông, sách hướng dẫn sử dụng điện thoại và nhà khoa học nổi tiếng. Bạn có thể chọn áp dụng lời khuyên nào là tùy mức độ an toàn mà bạn muốn tạo ra cho bản thân và gia đình.


Trang
12