Làm xà phòng tự nhiên                      Không phải làm từ phôi xà phòng

                      Không có chất bảo quản

                      Không có hương thơm nhân tạo

                      Không có màu hoá chất